skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Gallegati, Mauro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new approach to business fluctuations : heterogeneous interacting agents, scaling laws and financial fragility

Gatti, D.D. ; Di Guilmi, C. ; Gaffeo, E. ; Giulioni, G. ; Gallegati, M. ; Palestrini, A.;; Delli Gatti, Domenico ; Di Guilmi, Corrado ; Gaffeo, Edoardo ; Gallegati, Mauro ; Giulioni, Gianfranco ; Palestrini, Antonio

Journal of economic behavior & organization : JEBO, 2005, Vol.56(4), pp. 489-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01672681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complex agent-based macroeconomics a manifesto for a new paradigm

Delli Gatti, Domenico; Gaffeo, Edoardo ; Gallegati, Mauro

Journal of economic interaction and coordination : JEIC, 2010, Vol.5(2), pp. 111-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1860-711X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The distribution of income and wealth parametric modeling with the k-generalized family
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution of income and wealth parametric modeling with the k-generalized family

Clementi, Fabio; Gallegati, Mauro

ISBN: 9783319274089 ; ISBN: 3319274082 ; E-ISBN: 9783319274102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Macroeconomics from the bottom-up
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macroeconomics from the bottom-up

Faggini, Marisa ;Cirillo, Pasquale ;Delli Gatti, Domenico ;Desiderio, Saul ;Gaffeo, Edoardo ;Gallegati, Mauro;; Delli Gatti, Domenico ; Desiderio, Saul ; Gaffeo, Edoardo ; Cirillo, Pasquale ; Gallegati, Mauro

ISBN: 9788847019706 ; E-ISBN: 9788847019713

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Econophysics of agent-based models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Econophysics of agent-based models

Aoyama, Hideaki ;Chakrabarti, Bikas K. ;Chakraborti, Anirban ;Ghosh, Asim ;Ghosh, Asim;; Abergel, Frédéric ; Conference On Econophysics Of Agent - Based Models ; Econophysics - Kolkata Conference

ISBN: 9783319000220 ; E-ISBN: 9783319000237 ; ISBN: 9783319374802

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Emergent macroeconomics an agent-based approach to business fluctuations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergent macroeconomics an agent-based approach to business fluctuations

Delli Gatti, Domenico ;Gaffeo, Edoardo ;Gallegati, Mauro ;Giulioni, Gianfranco ;Palestrini, Antonio;; Delli Gatti, Domenico ; Gaffeo, Edoardo ; Gallegati, Mauro ; Giulioni, Gianfranco ; Palestrini, Antonio

ISBN: 8847007240 ; ISBN: 9788847007246 ; ISBN: 9788847007253

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The complex dynamics of economic interaction essays in economics and econophysics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complex dynamics of economic interaction essays in economics and econophysics

Gallegati, Mauro ; Kirman, Alan P ; Marsili, Matteo;; Gallegati, Mauro ; Workshop On Economics With Heterogeneous Interacting Agents ; Wehia02, Workshop On Economies With Heterogeneous Interacting Agents

ISBN: 354040497X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2007  (1)
 3. 2008đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (5)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (5)
 2. Q - Science.  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...