skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Frenk, Carlos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark matter and cosmic structure

Frenk, Carlos ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 1, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1002/andp.201200212

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamical constraints on the dark matter distribution of the Sculptor dwarf spheroidal from stellar proper motions

Strigari, Louis ; Frenk, Carlos ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 22, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3847/1538-4357/aac2d3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamical models for the Sculptor dwarf spheroidal in a Lambda CDM universe

Strigari, Louis ; Frenk, Carlos ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 13, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3847/1538-4357/aa5c8e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental Abundances in Milky Way-like Galaxies from a Hierarchical Galaxy Formation Model

Tornatore, Luca ; Frenk, Carlos ; Helmi, Amina ; Navarro, Julio ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 29, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stu1752

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surface photometry of BCGs and intracluster stars in Lambda-CDM

Cooper, Andrew ; Gao, Liang ; Guo, Qi ; Frenk, Carlos ; Jenkins, Adrian ; Springel, Volker ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 5, 2015

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origin of Disks and Spheroids in Simulated Galaxies

Sales, Laura ; Navarro, Julio ; Theuns, Tom ; Schaye, Joop ; White, Simon ; Frenk, Carlos ; Crain, Robert; Crain, Robert (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 10, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20975.x

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Streams in the Aquarius stellar haloes

Gomez, Facundo A. ; Helmi, Amina ; Cooper, Andrew P. ; Frenk, Carlos S. ; Navarro, Julio F. ; White, Simon D. M.; Astronomy

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2013, Vol.436(4), pp.3602-3613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0035-8711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clues to the 'Magellanic Galaxy' from cosmological simulations

Sales, Laura V. ; Navarro, Julio F. ; Cooper, Andrew P. ; White, Simon D. M. ; Frenk, Carlos S. ; Helmi, Amina; Kapteyn Astronomical Institute

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, Vol.418(1), pp.648-658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0035-8711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaken and Stirred: The Milky Way's Dark Substructures

Sawala, Till ; Pihajoki, Pauli ; Johansson, Peter ; Frenk, Carlos ; Navarro, Julio ; Oman, Kyle ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 6, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stx360

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constraining Extended Gamma-ray Emission from Galaxy Clusters

Han, Jiaxin ; Frenk, Carlos ; Eke, Vincent ; Gao, Liang ; White, Simon ; Boyarsky, Alexey ; Malyshev, Denys ; Ruchayskiy, Oleg; Ruchayskiy, Oleg (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 7, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.22080.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinematics of Milky Way Satellites in a Lambda Cold Dark Matter Universe

Strigari, Louis ; Frenk, Carlos ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 22, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2010.17287.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of HI discs in the Auriga cosmological simulations

Marinacci, Federico ; Grand, Robert ; Pakmor, Rüdiger ; Springel, Volker ; Gómez, Facundo ; Frenk, Carlos ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 19, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw3366

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shape of dark matter haloes in the Aquarius simulations: evolution and memory

Vera-Ciro, Carlos A. ; Sales, Laura V. ; Helmi, Amina ; Frenk, Carlos S. ; Navarro, Julio F. ; Springel, Volker ; Vogelsberger, Mark ; White, Simon D. M.; Astronomy

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, Vol.416(2), pp.1377-1391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0035-8711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The haloes of bright satellite galaxies in a warm dark matter universe

Lovell, Mark ; Eke, Vincent ; Frenk, Carlos ; Gao, Liang ; Jenkins, Adrian ; Theuns, Tom ; Wang, Jie ; White, Simon ; Boyarsky, Alexey ; Ruchayskiy, Oleg; Ruchayskiy, Oleg (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 16, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.20200.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galactic accretion and the outer structure of galaxies in the CDM model

Cooper, Andrew ; D'Souza, Richard ; Kauffmann, Guinevere ; Wang, Jing ; Boylan-Kolchin, Michael ; Guo, Qi ; Frenk, Carlos ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 9, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stt1245

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Density and Pseudo-Phase-Space Density Profiles of CDM halos

Ludlow, Aaron ; Navarro, Julio ; Boylan-Kolchin, Michael ; Springel, Volker ; Jenkins, Adrian ; Frenk, Carlos ; White, Simon; White, Simon (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 31, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19008.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mass Profile and Accretion History of Cold Dark Matter Halos

Ludlow, Aaron ; Navarro, Julio ; Boylan-Kolchin, Michael ; Bett, Philip ; Angulo, Raul ; Li, Ming ; White, Simon ; Frenk, Carlos ; Springel, Volker; Springel, Volker (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 3, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stt526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The satellites of the Milky Way: Insights from semi-analytic modelling in a Lambda CDM cosmology

Starkenburg, Else ; Helmi, Amina ; De Lucia, Gabriella ; Li, Yang-Shyang ; Navarro, Julio F. ; Font, Andreea S. ; Frenk, Carlos S. ; Springel, Volker ; Vera-Ciro, Carlos A. ; White, Simon D. M.; Astronomy ; Kapteyn Astronomical Institute

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2013, Vol.429(1), pp.725-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0035-8711

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons from the Auriga discs: The hunt for the Milky Way's ex-situ disc is not yet over

Gómez, Facundo ; Grand, Robert ; Monachesi, Antonela ; White, Simon ; Bustamante, Sebastian ; Marinacci, Federico ; Pakmor, Rüdiger ; Simpson, Christine ; Springel, Volker ; Frenk, Carlos; Frenk, Carlos (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 26, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stx2149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elemental Abundances in Milky Way-like Galaxies from a Hierarchical Galaxy Formation Model

De Lucia, Gabriella ; Tornatore, Luca ; Frenk, Carlos S. ; Helmi, Amina ; Navarro, Julio F. ; White, Simon D. M.

Arxiv ID: 1407.7867

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (50)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (9)
 2. 1998đến2005  (13)
 3. 2006đến2009  (11)
 4. 2010đến2014  (19)
 5. Sau 2014  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Frenk, Carlos
 2. White, Simon
 3. White, Simon D. M.
 4. Frenk, Carlos S.
 5. White, Sdm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...