skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: Trước1958 xóa Tác giả/ người sáng tác: French, J. C. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

King, L. M. ; Wavell, A. P. ; Teasdale, G. A. J. ; Maitland, H. C. ; Rice, D. Talbot ; Creswell, K. A. C. ; Moule, A. C. ; Scott, J. S. ; French, J. C. ; Smith, Margaret

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 July 1935, Vol.22(3), p.481-513

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068373508725384

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Lawrence, A. W. ; Nicholson, R. A. ; Holloway, Owen E. ; French, J. C. ; Rickmers, W. R. ; Kennedy, M. D. ; Ainger, Edward

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 April 1939, Vol.26(2), p.325-360

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068373908730914

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

French, J. C. ; Pratt, J. T. ; Conolly, Violet ; Sykes, P. M. ; Idelson, V. R. ; Philby, J. B. ; Price, M. Phillips ; Graham, W. A. ; Gray, Basil ; Algie, A. F.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 October 1941, Vol.28(4), p.446-473

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068374108731036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Waugh, A. T. ; Barrow, G. De S. ; Sykes, P. M. ; Warner, W. H. Lee ; Farmer, Henry G. ; Edwards, E. D. ; Yorke, G. J. ; French, J. C.

Journal of The Royal Central Asian Society, 01 October 1938, Vol.25(4), p.626-673

ISSN: 0035-8789 ; DOI: 10.1080/03068373808730882

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. French, J. C
  2. Sykes, P. M.
  3. Conolly, Violet
  4. Kennedy, M. D.
  5. Warner, W. H. Lee

theo chủ đề:

  1. History & Archaeology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...