skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: Freedom House xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Freedom in the world 2015 the annual survey of political rights & civil liberties.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom in the world 2015 the annual survey of political rights & civil liberties.

Puddington, Arch ; Repucci, Sarah ; Dunham, Jennifer ; Nelson, Bret ; Roylance, Tyler ; Freedom House (U.S.);

E-ISBN 1442254084 ; E-ISBN 9781442254060 ; E-ISBN 9781442254084

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Freedom in the world 2016 the annual survey of political rights and civil liberties.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom in the world 2016 the annual survey of political rights and civil liberties.

Freedom House;

E-ISBN 1442261528 ; E-ISBN 1442261536 ; E-ISBN 9781442261525 ; E-ISBN 9781442261532

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Freedom in the world 2011 the annual survey of political rights & civil liberties.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom in the world 2011 the annual survey of political rights & civil liberties.

Freedom House;

E-ISBN 9781442209947 ; E-ISBN 9781442209954

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Countries at the crossroads 2011 an analysis of democratic governance.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countries at the crossroads 2011 an analysis of democratic governance.

Freedom House ;Freedom House,;

E-ISBN 9781442212619

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Nations in Transit 2010 democratization from Central Europe to Eurasia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations in Transit 2010 democratization from Central Europe to Eurasia.

Freedom House ;Freedom House,;

E-ISBN 0932088724 ; E-ISBN 9780932088727

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Nations in transit 2004 democratization in east central Europe and Eurasia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations in transit 2004 democratization in east central Europe and Eurasia.

Freedom House ;Freedom House,;

E-ISBN 9780742536470 ; E-ISBN 9781461731412

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Nations in Transit 2013 Democratization from Central Europe to Eurasia.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations in Transit 2013 Democratization from Central Europe to Eurasia.

House, Freedom

E-ISBN 1442231181 ; E-ISBN 9781442231184

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2010  (1)
  2. 2010đến2010  (1)
  3. 2011đến2011  (1)
  4. 2012đến2013  (2)
  5. Sau 2013  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...