skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Tác giả/ người sáng tác: Franke, Nikolaus xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead Users

Franke, Nikolaus

Wiley International Encyclopedia of Marketing

ISBN: 978-1-4443-1656-8

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead Users

Franke, Nikolaus

Encyclopedia of Management Theory

ISBN: 978-1-4522-7608-3

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Franke, Nikolaus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...