skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Foster, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Nationalism and the City

Foster, John

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12138

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shakespeare, Ethnicity, and Nationalism: Introduction

Foster, John ; Murphy, Andrew

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2016, Vol.16(2), pp.186-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12193

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Nationalism and the Revolutions of 1917

Foster, John

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12252

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neofascism in the White House

Foster, John

Monthly Review, Apr 2017, Vol.68(11), pp.1-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-068-11-2017-04_1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview with Amanda Weston (23 July 2014

Foster, John

Studies in Ethnicity and Nationalism, April 2015, Vol.15(1), pp.111-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12136

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Minorities, Law, and Belonging

Karell, Daniel ; Foster, John

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12132

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Lal, Brij V ; Young, John ; Rickard, John ; Creighton, Breen ; Wheatley, Nadia ; Kirkby, Diane ; Bolton, G.C ; Foster, John ; Zuckerman, Fredric S ; Loveday, Peter ; Inglis, Ken ; Etherington, Norman ; Mcguffie, Chris ; Robson, L.L ; Dare, Robert ; Miller, J.D.B ; Fredman, L. E ; Kiss, Rosemary ; Reeder, David A ; Mclachlan, N.D ; Sullivan, Martin

Historical Studies, 01 April 1985, Vol.21(84), pp.433-466

ISSN: 0018-2559 ; DOI: 10.1080/10314618508595717

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Neil Davidson's The Origins of Scottish Nationhood

Foster, John

Historical Materialism, 2002, Vol.10(1), pp.258-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-4466 ; E-ISSN: 1569-206X ; DOI: 10.1163/156920602760231749

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Historic Church and Present Need: III. The Early Church and the Younger Churches

Foster, John

The Expository Times, January 1941, Vol.52(4), pp.132-136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5246 ; E-ISSN: 1745-5308 ; DOI: 10.1177/001452464105200403

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Order: XVII. Decline and Recovery—(continued)

Foster, John

The Expository Times, October 1945, Vol.57(1), pp.10-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5246 ; E-ISSN: 1745-5308 ; DOI: 10.1177/001452464505700104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Christianity and other Religions

Foster, John

The Expository Times, October 1949, Vol.61(1), pp.15-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5246 ; E-ISSN: 1745-5308 ; DOI: 10.1177/001452464906100105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstraction in economics: incorporating the time dimension

Foster, John

International Journal of Social Economics, 01 March 1998, Vol.25(2/3/4), pp.146-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-8293 ; E-ISSN: 1758-6712 ; DOI: 10.1108/03068299810193362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marxists, Weberians and Nationality: A Response to Neil Davidson

Foster, John

Historical Materialism, 2004, Vol.12(1), pp.155-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-4466 ; E-ISSN: 1569-206X ; DOI: 10.1163/156920604773564023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Historic Church and Present Need: IV. The Universal Church and its Local Manifestation

Foster, John

The Expository Times, February 1941, Vol.52(5), pp.175-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5246 ; E-ISSN: 1745-5308 ; DOI: 10.1177/001452464105200504

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eric Hobsbawm, Marxism and social history

Foster, John

Social History, 03 April 2014, Vol.39(2), pp.160-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-1022 ; E-ISSN: 1470-1200 ; DOI: 10.1080/03071022.2014.912387

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstraction in economics: incorporating the time dimension

John Foster

International Journal of Social Economics, 1998, Vol.25(2/3/4), p.146-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-8293 ; DOI: 10.1108/03068299810193362

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against nature? Science and Oscar Wilde

Foster, John

University of Toronto Quarterly, Winter 1993, Vol.63(2), pp.328-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420247 ; E-ISSN: 17125278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological Imperialism and the Global Metabolic Rift: Unequal Exchange and the Guano/Nitrates Trade

Clark, Brett ; Foster, John Bellamy

International Journal of Comparative Sociology, June 2009, Vol.50(3-4), pp.311-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/0020715209105144

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Force Adaptability for Deterrence and Assurance: A Prudent Alternative to Minimum Deterrence

Payne, Keith B ; Foster, John S

Comparative Strategy, 27 May 2015, Vol.34(3), pp.247-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-5933 ; E-ISSN: 1521-0448 ; DOI: 10.1080/01495933.2015.1050292

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fictions of the Irish literary revival: a changeling art // Review

Foster, John

University of Toronto Quarterly, Vol.64(1), pp.172-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420247 ; E-ISSN: 17125278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (6)
 2. 1994đến1999  (6)
 3. 2000đến2003  (3)
 4. 2004đến2008  (5)
 5. Sau 2008  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (26)
 2. Bình xét khoa học  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Foster, John
 2. Foster, J.
 3. Foster, John Bellamy
 4. Foster, J.B.
 5. Foster, Jb

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...