skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fonder, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2011, Vol.32(2), pp.91-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061103200201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2014, Vol.35(2), pp.77-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061403500201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2011, Vol.33(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061103300101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2012, Vol.33(2), pp.97-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061203300201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2012, Vol.34(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061203400101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2013, Vol.34(2), pp.93-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061303400201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2013, Vol.35(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061303500101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2014, Vol.36(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061403600101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2015, Vol.36(2), pp.89-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061503600201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2010, Vol.32(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061003200101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2010, Vol.31(2), pp.73-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660061003100201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to “A Century of MEJ: The Second 25 Years”

Fonder, Mark

Music Educators Journal, December 2013, Vol.100(2), pp.72-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4321 ; E-ISSN: 1945-0087 ; DOI: 10.1177/0027432113502776

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Another Perspective: No Default or Reset Necessary—Large Ensembles Enrich Many

Fonder, Mark

Music Educators Journal, December 2014, Vol.101(2), pp.89-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4321 ; E-ISSN: 1945-0087 ; DOI: 10.1177/0027432114553776

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to "a centuy of MEJ: the second 25 years

Fonder, Mark

Music Educators Journal, Dec, 2013, Vol.100(2), p.72(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4321

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2009, Vol.30(2), pp.77-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060903000201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2009, Vol.31(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060903100101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, October 2008, Vol.30(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060803000101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2008, Vol.29(2), pp.77-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060802900201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Teaching of Instrumental Music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching of Instrumental Music

Colwell, Richard ; Hewitt, Michael P

ISBN10: 0205660177 ; ISBN13: 9780205660179 ; E-ISBN10: 1315665018 ; E-ISBN13: 9781315665016

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Fonder, Mark

Journal of Historical Research in Music Education, April 2007, Vol.28(2), pp.83-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6006 ; E-ISSN: 2328-2525 ; DOI: 10.1177/153660060702800201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (7)
 2. 1997đến2002  (7)
 3. 2003đến2006  (9)
 4. 2007đến2011  (13)
 5. Sau 2011  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (46)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...