skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 406  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fitzpatrick, Jack xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blum Backs Term Limits

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, June 1, 2015

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loudermilk Releases TV Ad in Lead-up to Runoff

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, June 30, 2014

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Now or Never PAC Releases TV Ad Against Huelskamp; Wilcox Criticizes Gallego's B+ Rating From NRA

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, July 28, 2014

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Crossroads Releases Second TV Ad Against Doheny

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, June 11, 2014

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stroebel Releases Two New TV Ads in Wisconsin; Tracy TV Ad Points to DesJarlais's Scandal

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, July 31, 2014

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiehne Releases TV Ad

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, July 1, 2014

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kanuth Releases TV Ad

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, April 25, 2014

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doheny TV Ad Calls Stefanik 'D.C. Insider'

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, June 9, 2014

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maloney, House Majority PAC Release TV Ads

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 9, 2014

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mills TV Ad Features Steelworker

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 10, 2014

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recchia Releases First Negative TV Ad on Grimm's Indictments

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 9, 2014

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NRCC, DCCC Run TV Ads

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 9, 2014

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilbray Releases TV Ad Featuring Daughter

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 9, 2014

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Murphy Releases TV Ad on Independence

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 10, 2014

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Woolf Releases TV Ad on Bipartisanship

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, August 12, 2014

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NRCC Releases TV Ad on Appel's Spending in Legislature

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 9, 2014

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Owens Delays TV Ad Campaign

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 8, 2014

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joyce Releases 'Just Dave' TV Ad

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 8, 2014

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stefanik Releases Radio Ad

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 8, 2014

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southerland TV Ads Feature Veterans

Fitzpatrick, Jack

The Hotline, Sept 30, 2014

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 406  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (405)
  2. Tin tức  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fitzpatrick, Jack
  2. Wasson, Erik

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...