skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fitzi, Gregor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justice as the sacred in language: Durkheim and Habermas on the ultimate grounds of modernity and critique

Callegaro, Francesco; Fitzi, Gregor (Editor) ; Marcucci, Nicola (Editor)

Journal of Classical Sociology, November 2017, Vol.17(4), pp.342-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-795X ; E-ISSN: 1741-2897 ; DOI: 10.1177/1468795X17736128

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interview by Gregor Fitzi and Nicola Marcucci with Hans Joas on the reception of Émile Durkheim in Germany. Berlin: Humboldt University of Berlin, 6 October 2014

Fitzi, Gregor ; Joas, Hans ; Marcucci, Nicola; Fitzi, Gregor (Editor) ; Marcucci, Nicola (Editor)

Journal of Classical Sociology, November 2017, Vol.17(4), pp.382-398 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-795X ; E-ISSN: 1741-2897 ; DOI: 10.1177/1468795X17736131

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fitzi, Gregor
 2. Fitzi, G.
 3. Marcucci, Nicola
 4. Callegaro, Francesco
 5. Marcucci, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...