skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fisas Escasany, Maria Angeles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1, 4-disubstituted piperidine compounds, their preparation and use as medicaments

Torrens Jover, Antoni ; Mas Prio, Josep ; Dordal Zueras, Alberto ; Fisas Escasany, Maria Angeles

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1,4-DISUBSTITUTED PIPERIDINE COMPOUNDS, THEIR PREPARATION AND USE AS MEDICAMENTS

Torrens Jover, Antoni ; Mas Prio, Josep ; Alberto Dordal Zueras ; Fisas Escasany, Maria Angeles

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-(4-(2-HYDROXYMETHYL-PHENYLAMINO)-PIPERIDIN-1- YL)-N-(9H-CARBAZOL-3-YL) - ACETAMID DERIVATE UND VERWANDTE VERBINDUNGEN ALS NEUROPEPTIDE Y5 (NPY5) LIGANDEN ZUR BEHANDLUNG VON FETTLEIBIGKEIT

Torrens Jover, Antoni ; Mas Prio, Josep ; Dordal Zueras, Alberto ; Fisas Escasany, Maria Angeles ; Buschmann, Helmut, Heinrich

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

2-Ä4-(2-HYDROXYMETHYL-PHENYLAMINO)-PIPERIDIN-1-YLÜ-N-(9H-CARBAZOL-3-YL) - ACETAMID DERIVATE UND VERWANDTE VERBINDUNGEN ALS NEUROPEPTIDE Y5 (NPY5) LIGANDEN ZUR BEHANDLUNG VON FETTLEIBIGKEIT

Torrens Jover, Antoni ; Mas Prio, Josep ; Dordal Zueras, Alberto ; Fisas Escasany, Maria Angeles ; Buschmann, Heinrich

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DERIVADOS DE 2-(4-(2-HIDROXIMETILFENILAMINO)-PIPERIDIN-1-IL)-N-(9H-CARBAZOL-3-IL)ACETAMIDA Y COMPUESTOS RELACIONADOS COMO LIGANDOS DE NEUROPEPTIDO Y5 (NPY5) PARA EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

Torrens Jover, Antoni ; Mas Prio, Josep ; Dordal Zueras, Alberto ; Fisas Escasany, Maria Angeles ; Buschmann, Helmut, Heinrich

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (7)
  2. French  (5)
  3. German  (4)
  4. Chinese  (1)
  5. Spanish  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...