skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Feingold Stanley xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Taking sides : clashing views on controversial political issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking sides : clashing views on controversial political issues

Feingold Stanley; McKenna George

Guilford, Conn. : McGraw-Hill/dushkin, c2004 - (320.973 TAK 2004) - ISBN0072933070

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Taking sides : clashing views on political issues
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking sides : clashing views on political issues

McKenna George; Feingold Stanley

Guilford, Conn. : McGraw-Hill/dushkin, 2007 - (320.973 TAK 2007) - ISBN9780073515052;ISBN0073515051;ISSN1080-580X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Feingold Stanley
  2. McKenna George

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...