skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Feeney, Larkin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Longer term outcomes of voluntarily admitted service users with high levels of perceived coercion

O’donoghue, Brian ; Roche, Eric ; Shannon, Stephen ; Creed, Lisa ; Lyne, John ; Madigan, Kevin ; Feeney, Larkin

Psychiatry Research, 30 September 2015, Vol.229(1-2), pp.602-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; E-ISSN: 1872-7123 ; DOI: 10.1016/j.psychres.2015.07.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caregivers' perceptions of coercion in psychiatric hospital admission

Ranieri, Veronica ; Madigan, Kevin ; Roche, Eric ; Bainbridge, Emma ; Mcguinness, David ; Tierney, Kevin ; Feeney, Larkin ; Hallahan, Brian ; Mcdonald, Colm ; O’donoghue, Brian

Psychiatry Research, 30 August 2015, Vol.228(3), pp.380-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; E-ISSN: 1872-7123 ; DOI: 10.1016/j.psychres.2015.05.079

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived coercion in voluntary hospital admission

O'Donoghue, Brian ; Roche, Eric ; Shannon, Stephen ; Lyne, John ; Madigan, Kevin ; Feeney, Larkin

Psychiatry Research, 30 January 2014, Vol.215(1), pp.120-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; E-ISSN: 1872-7123 ; DOI: 10.1016/j.psychres.2013.10.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involuntary admission from the patients’ perspective

O’Donoghue, Brian ; Lyne, John ; Hill, Michele ; Larkin, Conall ; Feeney, Larkin ; O’Callaghan, Eadbhard

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2010, Vol.45(6), pp.631-638 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-7954 ; E-ISSN: 1433-9285 ; DOI: 10.1007/s00127-009-0104-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The therapeutic relationship after psychiatric admission

Roche, Eric ; Madigan, Kevin ; Lyne, John P ; Feeney, Larkin ; O'Donoghue, Brian

The Journal of nervous and mental disease, March 2014, Vol.202(3), pp.186-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-736X ; PMID: 24566503 Version:1 ; DOI: 10.1097/NMD.0000000000000102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service users' perceptions about their hospital admission elicited by service user-researchers or by clinicians

O'Donoghue, Brian ; Roche, Eric ; Ranieri, Veronica F ; Shannon, Stephen ; Crummey, Ciaran ; Murray, Johanna ; Smith, Damian G ; O'Loughlin, Kieran ; Lyne, John P ; Madigan, Kevin ; Feeney, Larkin

Psychiatric services (Washington, D.C.), 01 May 2013, Vol.64(5), pp.416-22, 416.e1-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-9700 ; PMID: 23318707 Version:1 ; DOI: 10.1176/appi.ps.001912012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Life and Functioning One Year After Experiencing Accumulated Coercive Events During Psychiatric Admission

Shannon, Stephen ; Roche, Eric ; Madigan, Kevin ; Renwick, Laoise J ; Dolan, Catherine ; Devitt, Patrick ; Feeney, Larkin ; Murphy, Kieran C ; O'Donoghue, Brian

Psychiatric services (Washington, D.C.), 01 August 2015, Vol.66(8), pp.883-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-9700 ; PMID: 25873025 Version:1 ; DOI: 10.1176/appi.ps.201400212

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satisfaction with services following voluntary and involuntary admission

Smith, Damian ; Roche, Eric ; O'Loughlin, Kieran ; Brennan, Daria ; Madigan, Kevin ; Lyne, John ; Feeney, Larkin ; O'Donoghue, Brian

Journal of Mental Health, 01 February 2014, Vol.23(1), pp.38-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8237 ; E-ISSN: 1360-0567 ; DOI: 10.3109/09638237.2013.841864

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. O'Donoghue, Brian
 2. Feeney, L.
 3. Feeney, Larkin
 4. O'Donoghue, B.
 5. Roche, E

theo chủ đề:

 1. Adult
 2. Humans
 3. Female
 4. Coercion
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...