skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Fangen, Katrine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state of the nation: the Norwegian King's annual addresses - a window on a shifting nationhood

Demiri, Sandra Feride ; Fangen, Katrine

National Identities, 20 October 2019, Vol.21(5), pp.443-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-8944 ; E-ISSN: 1469-9907 ; DOI: 10.1080/14608944.2018.1498470

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Norwegian national day oratory: constructing and reconstructing a national we: Norwegian national day oratory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norwegian national day oratory: constructing and reconstructing a national we: Norwegian national day oratory

Buxrud, Bjørnar ; Fangen, Katrine

Nations and Nationalism, 08/03/2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/nana.12346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigating Ethnic Stigmatisation in the Educational Setting: Coping Strategies of Young Immigrants and Descendants of Immigrants in Norway

Fangen, Katrine ; Lynnebakke, Brit

Social Inclusion, 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21832803 ; DOI: 10.17645/si.v2i1.26

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Involvement: Reading Quantitative Studies in Light of Qualitative Data

Paasche, Erlend ; Fangen, Katrine

International Journal of Population Research, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20904029 ; E-ISSN: 20904037 ; DOI: 10.1155/2012/580819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Young Migrants : Exclusion and Belonging in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young Migrants : Exclusion and Belonging in Europe

Fangen, Katrine ; Johansson, Thomas ; Kocho-Williams, Alastair;; Fangen, Katrine, Dr ; Johansson, Thomas ; Hammarén, Nils

E-ISBN: 9780230355323 E-ISBN: 0230355323 DOI: 10.1057/9780230355323 ISBN: 9780230298873

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Inclusion and exclusion of young adult migrants in Europe: barriers and bridges (Research in migration and ethnic relations series)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusion and exclusion of young adult migrants in Europe: barriers and bridges (Research in migration and ethnic relations series)

Katrine Fangen/Kirsten Fossan/Ferdinand Andreas Mohn

E-ISBN 9781409404200 ; E-ISBN 9781409404217

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking Up the Different Constituting Parts of Ethnicity: The Case of Young Somalis in Norway

Fangen, Katrine

Acta Sociologica, December 2007, Vol.50(4), pp.401-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699307083981

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Margins of Life: Life Stories of Radical Nationalists

Fangen, Katrine

Acta Sociologica, October 1999, Vol.42(4), pp.357-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/000169939904200405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right-wing skinheads- Nostalgia and binary oppositions

Fangen, Katrine

Young, September 1998, Vol.6(3), pp.33-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1103-3088 ; E-ISSN: 1741-3222 ; DOI: 10.1177/110330889800600304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến2006  (1)
 3. 2007đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fangen, Katrine
 2. Fangen, K
 3. Katrine Fangen
 4. Kocho-Williams, Alastair
 5. Buxrud, Bjørnar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...