skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: European School xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tobacco sorting room (chromolitho)
Tobacco sorting room (chromolitho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tobacco sorting room (chromolitho)

European School

Toàn văn sẵn có

2
Young tobacco plants (chromolitho)
Young tobacco plants (chromolitho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Young tobacco plants (chromolitho)

European School

Toàn văn sẵn có

3
Sumatran village (chromolitho)
Sumatran village (chromolitho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sumatran village (chromolitho)

European School

Toàn văn sẵn có

4
Transporting a shipment of tobacco (chromolitho)
Transporting a shipment of tobacco (chromolitho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transporting a shipment of tobacco (chromolitho)

European School

Toàn văn sẵn có

5
Mature tobacco plants (chromolitho)
Mature tobacco plants (chromolitho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mature tobacco plants (chromolitho)

European School

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. Colonialism  (4)
 2. Production  (4)
 3. Plantation  (2)
 4. Crops  (2)
 5. Farming  (2)
 6. Cultivation  (2)
 7. Growing  (2)
 8. Plants  (2)
 9. Workers  (2)
 10. Village  (1)
 11. Jungle  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European School

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...