skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Refugees xóa Tác giả/ người sáng tác: Essex, Ryan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health, Social Movements, and Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

American journal of public health, May 2018, Vol.108(5), pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1541-0048 ; PMID: 29617598 Version:1 ; DOI: 10.2105/AJPH.2018.304363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children in Australia's immigration centres

Essex, Ryan

The Lancet, 07 May 2016, Vol.387(10031), pp.1903-1903 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30412-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Torture, healthcare and Australian immigration detention

Essex, Ryan

Journal of Medical Ethics, 22 February 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-6800 ; E-ISSN: 1473-4257 ; DOI: 10.1136/medethics-2016-103387 ; PMID: 26902475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental health of children and adolescents in Australian alternate places of immigration detention

Essex, Ryan ; Govintharajah, Poonkulali

Journal of Paediatrics and Child Health, June 2017, Vol.53(6), pp.525-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-4810 ; E-ISSN: 1440-1754 ; DOI: 10.1111/jpc.13538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare and complicity in Australian immigration detention

Essex, Ryan

Monash Bioethics Review, 2016, Vol.34(2), pp.136-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1321-2753 ; E-ISSN: 1836-6716 ; DOI: 10.1007/s40592-016-0066-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics, Foreseeability, and Tragedy in Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

Journal of Bioethical Inquiry, 2015, Vol.12(4), pp.537-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-7529 ; E-ISSN: 1872-4353 ; DOI: 10.1007/s11673-015-9676-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Community Standard: Equivalency of Healthcare in Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

Journal of Immigrant and Minority Health, 2017, Vol.19(4), pp.974-981 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-1912 ; E-ISSN: 1557-1920 ; DOI: 10.1007/s10903-016-0438-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare and clinical ethics in Australian offshore immigration detention

Essex, Ryan

The International Journal of Human Rights, 02 October 2016, Vol.20(7), pp.1039-1053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2016.1192538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, Dual Loyalties, and Clinical Independence

Essex, Ryan

Journal of Bioethical Inquiry, 2014, Vol.11(1), pp.75-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-7529 ; E-ISSN: 1872-4353 ; DOI: 10.1007/s11673-013-9493-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should clinicians boycott Australian immigration detention?

Essex, Ryan

Journal of Medical Ethics, 21 February 2019, Vol.45(2), p.79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-6800 ; E-ISSN: 1473-4257 ; DOI: 10.1136/medethics-2018-105153 ; PMID: 30463934

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asylum seeker health and bridging visas: history repeating

Essex, Ryan

Australian and New Zealand journal of public health, December 2013, Vol.37(6), pp.506-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1753-6405 ; PMID: 24892147 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology and Its Response to Major Human Rights Abuses

Essex, Ryan

European Psychologist, 2019, Vol.24(2), pp.195-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1016-9040 ; E-ISSN: 1878-531X ; DOI: 10.1027/1016-9040/a000369

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethics of Discharging Asylum Seekers to Harm: A Case From Australia

Essex, Ryan ; Isaacs, David

Journal of Bioethical Inquiry, 2018, Vol.15(1), pp.39-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-7529 ; E-ISSN: 1872-4353 ; DOI: 10.1007/s11673-017-9833-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (6)
 5. Sau 2017  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Essex, R
 2. Essex, Ryan
 3. Govintharajah, P.
 4. Isaacs, David
 5. Isaacs, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...