skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Essex, Ryan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health, Social Movements, and Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

American journal of public health, May 2018, Vol.108(5), pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1541-0048 ; PMID: 29617598 Version:1 ; DOI: 10.2105/AJPH.2018.304363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children in Australia's immigration centres

Essex, Ryan

The Lancet, 7-13 May 2016, Vol.387(10031), pp.1903-1903 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30412-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Torture, healthcare and Australian immigration detention

Essex, Ryan

Journal of Medical Ethics, 22 February 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-6800 ; E-ISSN: 1473-4257 ; DOI: 10.1136/medethics-2016-103387 ; PMID: 26902475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Health, Social Movements, and Australian Immigration Detention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health, Social Movements, and Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

American Journal of Public Health, 05/2018, Vol.108(5), pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-0036 ; E-ISSN: 1541-0048 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2018.304363

Toàn văn sẵn có

5
Children in Australia's immigration centres
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children in Australia's immigration centres

Essex, Ryan

The Lancet, 05/2016, Vol.387(10031), p.1903 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30412-3

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental health of children and adolescents in Australian alternate places of immigration detention

Essex, Ryan ; Govintharajah, Poonkulali

Journal of Paediatrics and Child Health, June 2017, Vol.53(6), pp.525-528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1034-4810 ; E-ISSN: 1440-1754 ; DOI: 10.1111/jpc.13538

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Torture, healthcare and Australian immigration detention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Torture, healthcare and Australian immigration detention

Essex, Ryan

Journal of Medical Ethics, 07/2016, Vol.42(7), pp.418-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-6800 ; E-ISSN: 1473-4257 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2016-103387

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare and complicity in Australian immigration detention

Essex, Ryan

Monash Bioethics Review, 2016, Vol.34(2), pp.136-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1321-2753 ; E-ISSN: 1836-6716 ; DOI: 10.1007/s40592-016-0066-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics, Foreseeability, and Tragedy in Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

Journal of Bioethical Inquiry, 2015, Vol.12(4), pp.537-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-7529 ; E-ISSN: 1872-4353 ; DOI: 10.1007/s11673-015-9676-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Community Standard: Equivalency of Healthcare in Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

Journal of Immigrant and Minority Health, 2017, Vol.19(4), pp.974-981 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-1912 ; E-ISSN: 1557-1920 ; DOI: 10.1007/s10903-016-0438-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare and clinical ethics in Australian offshore immigration detention

Essex, Ryan

The International Journal of Human Rights, 02 October 2016, Vol.20(7), p.1039-1053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2016.1192538

Toàn văn không sẵn có

12
Mental health of children and adolescents in Australian alternate places of immigration detention: Children in alternate places of detention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental health of children and adolescents in Australian alternate places of immigration detention: Children in alternate places of detention

Essex, Ryan ; Govintharajah, Poonkulali

Journal of Paediatrics and Child Health, 06/2017, Vol.53(6), pp.525-528 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jpc.13538

Toàn văn không sẵn có

13
Ethics, Foreseeability, and Tragedy in Australian Immigration Detention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics, Foreseeability, and Tragedy in Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

Journal of Bioethical Inquiry, 12/2015, Vol.12(4), pp.537-539 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-7529 ; E-ISSN: 1872-4353 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11673-015-9676-y

Toàn văn sẵn có

14
Healthcare and complicity in Australian immigration detention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare and complicity in Australian immigration detention

Essex, Ryan

Monash Bioethics Review, 10/18/2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1321-2753 ; E-ISSN: 1836-6716 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s40592-016-0066-y

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, Dual Loyalties, and Clinical Independence

Essex, Ryan

Journal of Bioethical Inquiry, 2014, Vol.11(1), pp.75-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-7529 ; E-ISSN: 1872-4353 ; DOI: 10.1007/s11673-013-9493-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should clinicians boycott Australian immigration detention?

Essex, Ryan

Journal of Medical Ethics, 21 February 2019, Vol.45(2), p.79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-6800 ; E-ISSN: 1473-4257 ; DOI: 10.1136/medethics-2018-105153 ; PMID: 30463934

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
A Community Standard: Equivalency of Healthcare in Australian Immigration Detention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Community Standard: Equivalency of Healthcare in Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

Journal of Immigrant and Minority Health, 5/24/2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1557-1912 ; E-ISSN: 1557-1920 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10903-016-0438-7

Toàn văn sẵn có

18
Healthcare and clinical ethics in Australian offshore immigration detention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Healthcare and clinical ethics in Australian offshore immigration detention

Essex, Ryan

The International Journal of Human Rights, 10/02/2016, Vol.20(7), pp.1039-1053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2016.1192538

Toàn văn không sẵn có

19
Should clinicians boycott Australian immigration detention?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should clinicians boycott Australian immigration detention?

Essex, Ryan

Journal of Medical Ethics, 02/2019, Vol.45(2), pp.79-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-6800 ; E-ISSN: 1473-4257 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2018-105153

Toàn văn sẵn có

20
Human Rights, Dual Loyalties, and Clinical Independence: Challenges Facing Mental Health Professionals Working in Australia’s Immigration Detention Network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights, Dual Loyalties, and Clinical Independence: Challenges Facing Mental Health Professionals Working in Australia’s Immigration Detention Network

Essex, Ryan

Journal of Bioethical Inquiry, 3/2014, Vol.11(1), pp.75-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-7529 ; E-ISSN: 1872-4353 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11673-013-9493-0

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (2)
 3. 2015đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (12)
 5. Sau 2017  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Essex, Ryan
 2. Essex, R
 3. Govintharajah, Poonkulali
 4. Govintharajah, P.
 5. Isaacs, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...