skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Engstrom, Par xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconceptualising the Impact of the Inter-American Human Rights System/Reconceitualizando o Impacto do Sistema Interamericano de Direitos Humanos

Engstrom, Par

Direito e Praxis, 2017, Vol.8(2), p.1250(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2179-8966 ; DOI: 10.12957/dep.2017.28027

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Engstrom, Par

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...