skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Elsaesser, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
European cinema face to face with hollywood
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European cinema face to face with hollywood

Elsaesser, Thomas

E-ISBN 9053565949 ; E-ISBN 9053566023 ; E-ISBN 9789048505173 ; E-ISBN 9789053565940 ; E-ISBN 9789053566022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Fassbinder's germany history identity subject
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fassbinder's germany history identity subject

Elsaesser, Thomas

E-ISBN 9053560599 ; E-ISBN 9053561846 ; E-ISBN 9789048503506 ; E-ISBN 9789053560594

Toàn văn sẵn có

3
A second life German cinema's first decades
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A second life German cinema's first decades

Elsaesser, Thomas

E-ISBN 9053561722 ; E-ISBN 9053561838 ; E-ISBN 9789048503520 ; E-ISBN 9789053561836

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Writing for the medium television in transition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing for the medium television in transition

Elsaisser, Thomas

E-ISBN 9053560548 ; E-ISBN 9789048503490 ; E-ISBN 9789053560549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elsaesser, Thomas
  2. Thomas Elsaesser
  3. Martin Loiperdinger
  4. Sabine Hake
  5. Bronk, Lucette

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...