skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Tác giả/ người sáng tác: Ellul, Andrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stronger risk controls, lower risk evidence from U.S. bank holding companies

Ellul, Andrew; Yerramilli, Vijay

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2013, Vol.68(5), pp. 1757-1803 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is historical cost accounting a Panacea? market stress, incentive distortions, and gains trading

Ellul, Andrew; Jotikasthira, Chotibhak ; Lundblad, Christian T ; Wang, Yihui

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2015, Vol.70(6), pp.2489-2538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulatory pressure and fire sales in the corporate bond market

Ellul, Andrew; Jotikasthira, Chotibhak ; Lundblad, Christian

Journal of financial economics, 2011, Vol.101(3), pp. 596-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-405x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reputation effects in trading on the New York Stock Exchange

Battalio, Robert; Ellul, Andrew ; Jennings, Robert

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2007, Vol.62(3), pp. 1243-1271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ellul, Andrew
  2. Ellul, A.
  3. Lundblad, C.T.
  4. Lundblad, Christian T.
  5. Lundblad, CT

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...