skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 93  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Dustmann, Christian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fiscal Effects of Immigration to the UK

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

Economic Journal, November 2014, Vol.124(580), pp.F593-F643 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12181

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fiscal and Welfare Effects of Immigration: Introduction

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

Economic Journal, November 2014, Vol.124(580), pp.F565-F568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/ecoj.12179

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Immigration: Why Do Studies Reach Such Different Results? †

Dustmann, Christian ; Schönberg, Uta ; Stuhler, Jan

Journal of Economic Perspectives, 2016, Vol.30(4), pp.31-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309 ; DOI: 10.1257/jep.30.4.31

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Fiscal and Welfare Effects of Immigration: Introduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fiscal and Welfare Effects of Immigration: Introduction

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

The Economic Journal, 11/01/2014, Vol.124(580), pp.F565-F568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ecoj.12179

Toàn văn không sẵn có

5
The Fiscal Effects of Immigration to the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fiscal Effects of Immigration to the UK

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

The Economic Journal, 11/01/2014, Vol.124(580), pp.F593-F643 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ecoj.12181

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour Market Effects of Immigration

Dustmann, Christian ; Hatton, Tim ; Preston, Ian

Economic Journal, November 2005, Vol.115(507), pp.F297-F299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: 10.1111/j.1468-0297.2005.01036.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMIGRATION, WAGES, AND COMPOSITIONAL AMENITIES

Card, David ; Dustmann, Christian ; Preston, Ian

Journal of the European Economic Association, February 2012, Vol.10(1), pp.78-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1542-4766 ; E-ISSN: 1542-4774 ; DOI: 10.1111/j.1542-4774.2011.01051.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration, Wages, and Compositional Amenities

Card, David ; Dustmann, Christian ; Preston, Ian

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: The European Experience

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: The European Experience

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2012

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: The European Experience

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration: The European Experience

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of immigration along the distribution of wages

Dustmann, Christian; Frattini, Tommaso ; Preston, Ian P

The review of economic studies, 2013, Vol.80(1), pp.145-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMMENT: ESTIMATING THE EFFECT OF IMMIGRATION ON WAGES

Dustmann, Christian ; Preston, Ian

Journal of the European Economic Association, February 2012, Vol.10(1), pp.216-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1542-4766 ; E-ISSN: 1542-4774 ; DOI: 10.1111/j.1542-4774.2011.01056.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the Effect of Immigration on Wages

Dustmann, Christian ; Preston, Ian

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the Effect of Immigration on Wages

Dustmann, Christian ; Preston, Ian

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2011

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Fiscal Effects of Immigration to the UK

Dustmann, Christian ; Frattini, Tommaso

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

18
Immigration the European experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration the European experience

Dustmann, Christian; Frattini, Tommaso

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The Labour Market Effects of Immigration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Labour Market Effects of Immigration

Dustmann, Christian ; Hatton, Tim ; Preston, Ian

The Economic Journal, 11/01/2005, Vol.115(507), pp.F297-F299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133 ; E-ISSN: 1468-0297 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0297.2005.01036.x

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The labour market impact of immigration

Dustmann, Christian ; Glitz, Albrecht ; Frattini, Tommaso

Oxford Review of Economic Policy, 2008, Vol. 24(3), pp.478-495 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-903X ; E-ISSN: 1460-2121 ; DOI: 10.1093/oxrep/grn024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 93  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (9)
 2. 1999đến2002  (8)
 3. 2003đến2006  (18)
 4. 2007đến2011  (28)
 5. Sau 2011  (29)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (89)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dustmann, Christian
 2. Dustmann, C.
 3. Preston, Ian
 4. Frattini, Tommaso
 5. Glitz, Albrecht

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...