skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Belkadi, Farouk xóa Tác giả/ người sáng tác: Durupt, Alexandre xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a PLM Interoperability for a Collaborative Design Support System

Penciuc, Diana ; Durupt, Alexandre ; Belkadi, Farouk ; Eynard, Benoît ; Rowson, Harvey

Procedia CIRP, 2014, Vol.25, pp.369-376 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2014.10.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Durupt, Alexandre
  2. Rowson, H.
  3. Eynard, Benoît
  4. Rowson, Harvey
  5. Eynard, Benoit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...