skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Gene Expression xóa Tác giả/ người sáng tác: Dudus, L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of c-fos and c-jun during hepatocellular remodeling following ischemia/reperfusion in mouse liver

Schlossberg, H ; Zhang, Y ; Dudus, L ; Engelhardt, Jf

Hepatology, June 1996, Vol.23(6), pp.1546-1555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-9139 ; E-ISSN: 1527-3350 ; DOI: 10.1053/jhep.1996.v23.pm0008675176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redox gene therapy for ischemia/reperfusion injury of the liver reduces AP1 and NF-kappaB activation

Zwacka, R M ; Zhou, W ; Zhang, Y ; Darby, C J ; Dudus, L ; Halldorson, J ; Oberley, L ; Engelhardt, J F

Nature medicine, June 1998, Vol.4(6), pp.698-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; PMID: 9623979 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circular intermediates of recombinant adeno-associated virus have defined structural characteristics responsible for long-term episomal persistence in muscle tissue

Duan, D ; Sharma, P ; Yang, J ; Yue, Y ; Dudus, L ; Zhang, Y ; Fisher, K J ; Engelhardt, J F

Journal of virology, November 1998, Vol.72(11), pp.8568-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 9765395 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dudus, L.
  2. Zhang, Yl
  3. Engelhardt, J.F.
  4. Zhang, Y.
  5. Engelhardt, Jf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...