skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Tác giả/ người sáng tác: Dougan, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Empowerment and disempowerment of the European Citizen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowerment and disempowerment of the European Citizen

Dougan, Michael

E-ISBN 1849462356 ; E-ISBN 9781849462358

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Court of Appeal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Court of Appeal

Drewry, Gavin

E-ISBN 1841133876 ; E-ISBN 9781841133874

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The outer limits of European Union law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The outer limits of European Union law

Barnard, Catherine

E-ISBN 1841138606 ; E-ISBN 9781841138602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
A constitutional order of states? essays in EU law in honour of Alan Dashwood.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A constitutional order of states? essays in EU law in honour of Alan Dashwood.

Anthrn.. l.];

E-ISBN 1849460469 ; E-ISBN 1847316360 ; E-ISBN 9781849460460

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
50 years of the European treaties looking back and thinking forward
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

50 years of the European treaties looking back and thinking forward

Dougan, Michael

E-ISBN 1841138320 ; E-ISBN 9781841138329

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Medical Ethics and Medical Law A Symbiotic Relationship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Ethics and Medical Law A Symbiotic Relationship

Miola, José

E-ISBN 1841135089 ; E-ISBN 1847313698 ; E-ISBN 9781841135083 ; E-ISBN 9781847313690

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dougan, Michael
  2. Spaventa, Eleanor
  3. Nic Shuibhne, Niamh
  4. Koutrakos, Panos
  5. Currie, Samantha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...