skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Dimitrios Tzovaras xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Virtual User Models of Mild Cognitive Impairment for Simulating Dementia

Segkouli, Sofia ; Paliokas, Ioannis ; Tzovaras, Dimitrios ; Tsakiris, Thanos ; Tsolaki, Magda ; Karagiannidis, Charalampos; Cipresso, Pietro

Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2015, Vol.2015, 15 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-670X ; E-ISSN: 1748-6718 ; DOI: 10.1155/2015/358638

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Multimodal User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal User Interfaces

Dimitrios Tzovaras.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29467

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal User Interfaces

Dimitrios Tzovaras

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessibility-based reranking in multimedia search engines

Kalamaras, Ilias ; Dimitriou, Nikolaos ; Drosou, Anastasios ; Tzovaras, Dimitrios

Multimedia Tools and Applications, Jul 2017, Vol.76(14), pp.15923-15949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; E-ISSN: 15737721 ; DOI: 10.1007/s11042-016-3886-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...