skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Dimeo, Paul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomatic Context of Doping in the Former German Democratic Republic: A Revisionist Examination

Hunt, Thomasm. ; Dimeo, Paul ; Bowers, Matthewt. ; Jedlicka, Scottr.

The International Journal of the History of Sport, 01 December 2012, Vol.29(18), p.2486-2499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2012.729797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saint or Sinner?: A Reconsideration of the Career of Prince Alexandre de Merode, Chair of the International Olympic Committee's Medical Commission, 1967–2002

Dimeo, Paul ; Hunt, Thomas M. ; Bowers, Matthew T.

The International Journal of the History of Sport, 01 April 2011, Vol.28(6), p.925-940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2011.557912

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Health Risks of Doping during the Cold War: A Comparative Analysis of the Two Sides of the Iron Curtain

Hunt, Thomas M. ; Dimeo, Paul ; Hemme, Florian ; Mueller, Anne

The International Journal of the History of Sport, 11 June 2014, p.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.922959

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. German  (2)
 2. Spanish  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hunt, TM
 2. Hunt, Thomas M
 3. Dimeo, Paul
 4. Dimeo, P.
 5. Hunt, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...