skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: HV Social pathology. Social and public welfare xóa Tác giả/ người sáng tác: Dickinson, Helen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The personalisation agenda: implications for the third sector

Dickinson, Helen ; Glasby, Jon

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalisation: what will the impacts be for carers?

Larkin, Mary ; Dickinson, Helen

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...