skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: American Society for Microbiology (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Clinical Microbiology xóa Tác giả/ người sáng tác: Descamps, D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Sensitivity of Human Immunodeficiency Virus Type 2 Subtype B Plasma Viral Load Assay

Damond, Florence ; Collin, Gilles ; Descamps, Diane ; Matheron, Sophie ; Pueyo, Sophie ; Taieb, Audrey ; Campa, Pauline ; Benard, Antoine ; Chene, Genevieve ; Brun-Vezinet, Francoise

Journal of Clinical Microbiology, 2005, Vol. 43(8), p.4234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 16081987

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphism of the Human Immunodeficiency Virus Type 2 (HIV-2) Protease Gene and Selection of Drug Resistance Mutations in HIV-2-Infected Patients Treated with Protease Inhibitors

Damond, F. ; Brun-Vezinet, F. ; Matheron, S. ; Peytavin, G. ; Campa, P. ; Pueyo, S. ; Mammano, F. ; Lastere, S. ; Farfara, I. ; Simon, F. ; Chene, G. ; Descamps, D

Journal of Clinical Microbiology, 2005, Vol. 43(1), p.484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 15635022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...