skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Denning, Peter J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mastering the mess

Denning, Peter

Communications of the ACM, 01 April 2007, Vol.50(4), pp.21-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1232743.1232763

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forum. (Letter to the Editor)

Ranum, David L. ; Revesz, Gyorgy ; Denning, Peter J. ; Morgan, Jack ; Wyckoff, Benjamin ; Traub, Joseph F. ; Gordon, Peter J.

Communications of the ACM, April, 1993, Vol.36(4), p.17(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: what is software quality?

Denning, Peter

Communications of the ACM, 02 January 1992, Vol.35(1), pp.13-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/129617.384272

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crossing the chasm

Denning, Peter

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Apr 2001, Vol.44(4), pp.21-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A conversation with Steve Jobs. (contains related articles on the NeXT factory and Dan'l Lewin and the university consortium tradition) (interview)

Denning, Peter J. ; Frenkel, Karen A.

Communications of the ACM, April, 1989, Vol.32(4), p.436(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACM president's letter: are operating systems obsolete?

Denning, Peter

Communications of the ACM, 01 April 1982, Vol.25(4), pp.225-227 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358468.358471

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computing as a discipline. (final report of the Task Force on the Core of Computer Science) (technical)

Denning, Peter J. ; Comer, Douglas E. ; Gries, David ; Mulder, Michael C. ; Tucker, Allen ; Turner, A. Joe ; Young, Paul R.

Communications of the ACM, Jan, 1989, Vol.32(1), p.9(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACM president's letter: a pasquinade of Peccant predictions

Denning, Peter

Communications of the ACM, 01 December 1981, Vol.24(12), pp.793-794 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/358800.358801

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The profession of IT
Is software engineering engineering?

Denning, Peter ; Riehle, Richard

Communications of the ACM, 01 March 2009, Vol.52(3), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1467247.1467257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fifty years of operating systems

Denning, Peter

Communications of the ACM, 25 February 2016, Vol.59(3), pp.30-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2880150

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The locality principle

Denning, Peter

Communications of the ACM, 01 July 2005, Vol.48(7), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1070838.1070856

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The profession of IT
Voices of computing

Denning, Peter

Communications of the ACM, 01 August 2008, Vol.51(8), pp.19-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1378704.1378711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A debate on teaching computing science. (talk by Dr. Edsger Dijkstra and responses by colleagues) (technical)

Denning, Peter J. ; Dijkstra, Edsger W. ; Parnas, David L. ; Scherlis, W. L. ; Ven Emden, M. H. ; Cohen, Jacques ; Hamming, R. W. ; Karp, Richard M. ; Winograd, Terry

Communications of the ACM, Dec, 1989, Vol.32(12), p.1397(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The missing customer

Denning, Peter ; Dunham, Robert

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.19-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636788

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moods, wicked problems, and learning

Denning, Peter

Communications of the ACM, 01 March 2013, Vol.56(3), pp.30-32 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2428556.2428566

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is computer science science?

Denning, Peter

Communications of the ACM, 01 April 2005, Vol.48(4), pp.27-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1053291.1053309

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (2)
 2. 1989đến1992  (4)
 3. 1993đến2002  (2)
 4. 2003đến2007  (4)
 5. Sau 2007  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Denning, Peter J.
 2. Denning, Peter
 3. Denning, P.J.
 4. Denning, Pj
 5. Riehle, Richard D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...