skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Tác giả/ người sáng tác: Dashwood, Alan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 9 2006-2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 9 2006-2007

Barnard, Catherine

E-ISBN 1841137529 ; E-ISBN 1847314007 ; E-ISBN 9781841137520

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 3 2000
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 3 2000

Dashwood, Alan

E-ISBN 1841132403 ; E-ISBN 9781841132402

Toàn văn không sẵn có

3
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 1 1998
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 1 1998

Dashwood, Alan

E-ISBN 1841130885 ; E-ISBN 9781841130880

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
THE FUTURE OF THE JUDICIAL SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE FUTURE OF THE JUDICIAL SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION

Alan Dashwnd Angus Johnston;

E-ISBN 1841132411 ; E-ISBN 9781841132419

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 2 1999.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 2 1999.

Dashwood, Alan ; Ward, Angela;

E-ISBN 9781841131276

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
A constitutional order of states? essays in EU law in honour of Alan Dashwood.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A constitutional order of states? essays in EU law in honour of Alan Dashwood.

Anthrn.. l.];

E-ISBN 1849460469 ; E-ISBN 1847316360 ; E-ISBN 9781849460460

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 5 2002-2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Volume 5 2002-2003

Bell, John

E-ISBN 1841133612 ; E-ISBN 9781841133614

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Mixed agreements revisited the EU and its member states in the world (Modern studies in European law)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed agreements revisited the EU and its member states in the world (Modern studies in European law)

Hillion, Christophe

E-ISBN 1841139548 ; E-ISBN 1847315801 ; E-ISBN 9781841139548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Disability and equality law in Britain the role of reasonable adjustment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disability and equality law in Britain the role of reasonable adjustment

Lawson, Anna

E-ISBN 1841138282 ; E-ISBN 9781841138282

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2000  (1)
 3. 2001đến2001  (2)
 4. 2002đến2004  (2)
 5. Sau 2004  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dashwood, Alan
 2. Ward, Angela
 3. Hillion, Christophe
 4. Bell, John
 5. Barnard, Catherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...