skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Thế kỷ 21 xóa Tác giả/ người sáng tác: Dương Quang Huy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 - thực trạng và một số giải pháp : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Dương Quang Huy; Bùi Nhật Quang người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.6 DU-H 2012)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 thực trạng và một số giải pháp Luận văn ThS Quan hệ Quốc tế 60 31 40

Dương Quang Huy

ĐHKHXH&NV; 2012

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dương Quang Huy
  2. Bùi Nhật Quang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...