skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Tác giả/ người sáng tác: Currie, Janet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Head Start make a difference?

Currie, Janet M; Thomas, Duncan

The American economic review, 1995, Vol.85(3), pp.341-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Longer-term effects of head start

Garces, Eliana; Thomas, Duncan ; Currie, Janet

The American economic review, 2002, Vol.92(4), pp. 999-1012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early childhood education programs

Currie, Janet

The journal of economic perspectives : EP : a journal of the American Economic Association, 2001, Vol.15(2), pp. 213-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welfare and child health the link between AFDC participation and birth weight

Currie, Janet M; Cole, Nancy

The American economic review, 1993, Vol.83(4), pp.971-985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician payments and infant mortality evidence from Medicaid fee policy

Currie, Janet M; Gruber, Jonathan Holmes ; Fischer, Michael

The American economic review, 1995, Vol.85(2), pp.106-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the impact of health shocks cushioned by socioeconomic status? : The case of low birthweight

Currie, Janet; Hyson, Rosemary

The American economic review, 1999, Vol.89(2), pp. 245-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiator behavior and the occurrence of disputes

Ashenfelter, Orley Clark; Currie, Janet M

The American economic review, 1990, Vol.80(2), pp.416-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving babies the efficacy and cost of recent changes in the medicaid eligibility of pregnant women

Currie, Janet M; Gruber, Jonathan

Journal of political economy, 1996, Vol.104(6), pp.1263-1296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health insurance eligibility, utilization of medical care, and child health

Currie, Janet M; Gruber, Jonathan Holmes

The quarterly journal of economics, 1996, Vol.111(2), pp.431-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health insurance and medical treatment the equalizing impact of the Medicaid expansions

Currie, Janet; Gruber, Jonathan

Journal of public economics, 2001, Vol.82(1), pp. 63-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicaid expansions and welfare contractions : offsetting effects on prenatal care and infant health?

Currie, Janet; Grogger, Jeffrey

Journal of health economics, 2002, Vol.21(2), pp. 313-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676296

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The law and labor strife in the United States, 1881 - 1894

Currie, Janet; Ferrie, Joseph

The journal of economic history, 2000, Vol.60(1), pp. 42-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are public housing projects good for kids?

Currie, Janet; Yelowitz, Aaron

Journal of public economics, 2000, Vol.75(1), pp.99-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does head start help hispanic children?

Currie, Janet; Thomas, Duncan

Journal of public economics, 1999, Vol.74(2), pp.235-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socio-economic status and child health does public health insurance narrow the gap?

Currie, Janet M

The Scandinavian journal of economics, 1995, Vol.97(4), pp.603-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0347-0520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firm-specific determinants of the real wage

Currie, Janet M; Mcconnell, Sheena

The review of economics and statistics, 1992, Vol.74(2), pp.297-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6535

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (1)
 2. 1992đến1992  (1)
 3. 1993đến1994  (1)
 4. 1995đến1996  (5)
 5. Sau 1996  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Currie, Janet
 2. Currie, J.
 3. Janet Currie
 4. Currie, Janet M
 5. Gruber, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...