skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Courtois, B xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friendly tools for the thermal simulation of power packages

Rencz, M ; Szekely, V ; Poppe, A ; Courtois, B

International Workshop on Integrated Power Packaging (IWIPP'00), pp.51-54

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A composite integrated mixed-technology design environment to support micro electro mechanical systems development

Karam, J.M ; Courtois, B ; Boutamine, H ; Cao, A ; Rodriguez, J ; Szekely, V ; Rencz, M ; Hofmann, K ; Glesner, M

The First International Conference on Modeling and Simulation of Microsystems, Semiconductors, Sensors and Actuators (MSM'98)

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrated debugging system based on E-beam test

Guiguet, Isabelle ; Marzouki, Meryem ; Courtois, Bernard

Microelectronic Engineering, 1987, Vol.7(2), pp.275-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9317 ; DOI: 10.1016/S0167-9317(87)80022-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Failure analysis using E-beam

Collin, Jean-Philippe ; Conard, Didier ; Courtois, Bernard ; Denis, Pierrette ; Savart, Denis

Microelectronic Engineering, 1990, Vol.12(1), pp.305-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9317 ; DOI: 10.1016/0167-9317(90)90045-U

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

CAD and foundries for microsystems

Karam, J ; Courtois, B ; Boutamine, H ; Drake, P ; Poppe, A ; Szekely, V ; Rencz, M ; Hofmann, K ; Glesner, M

Proceedings of the 34th annual Design Automation Conference, 13 June 1997, pp.674-679

ISBN: 0897919203 ; ISBN: 9780897919203 ; DOI: 10.1145/266021.266317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards design and validation of mixed-technology SOCs

Mir, S ; Charlot, B ; Nicolescu, G ; Coste, P ; Parrain, F ; Zergainoh, N ; Courtois, B ; Jerraya, A ; Rencz, M

Proceedings of the 10th Great Lakes symposium on vlsi, 02 March 2000, pp.29-33

ISBN: 1581132514 ; ISBN: 9781581132519 ; DOI: 10.1145/330855.330950

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OryGenesDB: a database for rice reverse genetics

Droc, G ; Ruiz, M ; Larmande, P ; Pereira, A ; Piffanelli, P ; Morel, J. B ; Dievart, A ; Courtois, B ; Guiderdoni, E ; Périn, C

Nucleic Acids Research, 2006, Vol.34(Database issue), p.D736-D740 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gkj012 ; PMCID: 1347375 ; PMID: 16381969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oryza Tag Line , a phenotypic mutant database for the Génoplante rice insertion line library

Larmande, Pierre ; Gay, Céline ; Lorieux, Mathias ; Périn, Christophe ; Bouniol, Matthieu ; Droc, Gaëtan ; Sallaud, Christophe ; Perez, Pascual ; Barnola, Isabelle ; Biderre-Petit, Corinne ; Martin, Jérôme ; Morel, Jean Benoît ; Johnson, Alexander A. T ; Bourgis, Fabienne ; Ghesquière, Alain ; Ruiz, Manuel ; Courtois, Brigitte ; Guiderdoni, Emmanuel

Nucleic Acids Research, 2008, Vol.36(Database issue), p.D1022-D1027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gkm762 ; PMCID: 2238859 ; PMID: 17947330

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (1)
 2. 1990đến1996  (1)
 3. 1997đến1999  (1)
 4. 2000đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Courtois, B.
 2. Rencz, M
 3. Szekely, V
 4. Hofmann, K
 5. Droc, Gaëtan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...