skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Coulthard Glen J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Microsoft PowerPoint
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft PowerPoint

Hutchinson Sarah E.; Coulthard Glen J

Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2002. - (006.6 HUT 2002) - ISBN007247050X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Microsoft Office PowerPoint 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Office PowerPoint 2003

Coulthard Glen J.; Clifford Sarah Hutchinson; Graves Pat R

Boston, Mass. : McGraw-Hill Technology Education, 2004. - (006.6 COU 2004) - ISBN0072834390

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...