skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Copilas, Emanuel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National comunismul ca proiect politic pseudo-hegemonic

Copilas, Emanuel

Sfera Politicii, Mar/Apr 2014, Vol.22(2), pp.3-8,149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Despre "poporul muncitor unic" si locul minoritatilor nationale în cadrul "natiunii socialiste". Maghiari, germani si evrei în România lui Ceausescu (I)

Copilas, Emanuel

Sfera Politicii, Apr 2011, Vol.19(4), pp.65-74,120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROMÂNIA INTERBELICA - NOI EVALUARI

Copilas, Emanuel

Revista Romana de Sociologie, 2017, Vol.28(1/2), pp.79-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12249262 ; E-ISSN: 23928549

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O prietenie cu rezerve. Eurocomunismul vazut din Republica Socialista România

Copilas, Emanuel

Sfera Politicii, Nov 2011, Vol.19(11), pp.34-43,135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Copilas, Emanuel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...