skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Constantinescu Mihail C xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for rasterizing and encoding multi-region data

Arps Ronald B ; Aschenbrenner Jean M ; Constantinescu Mihail C ; Trelewicz Jennifer Q ; Visoski Rose E

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aschenbrenner Jean M
  2. Arps Ronald B
  3. Visoski Rose E
  4. Trelewicz Jennifer Q
  5. Constantinescu Mihail C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...