skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Conference on Lead in Paint Soil and Dust xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lead in paint, soil, and dust : health risks, exposure studies, control measures, measurement methods, and quality assurance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead in paint, soil, and dust : health risks, exposure studies, control measures, measurement methods, and quality assurance

Beard Michael E.; Iske S. D. Allen; Conference on Lead in Paint, Soil, and Dust (1993 : Boulder, Colo.)

Philadelphia, PA, U.S.A. : ASTM, c1995 - (615.92 LEA 1995) - ISBN0803118848

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iske S. D. Allen
  2. Beard Michael E.
  3. Conference on Lead in Paint Soil and Dust

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...