skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Colombino, Ugo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for family background when designing optimal income taxes: a microeconometric simulation analysis

Aaberge, Rolf ; Colombino, Ugo

Journal of Population Economics, 2012, Vol.25(2), pp.741-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-1433 ; E-ISSN: 1432-1475 ; DOI: 10.1007/s00148-010-0331-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Accounting for family background when designing optimal income taxes : a microeconometric simulation analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for family background when designing optimal income taxes : a microeconometric simulation analysis

Aaberge, Rolf ; Colombino, Ugo

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for Family Background when Designing Optimal Income Taxes. A Microeconometric Simulation Analysis

Colombino, Ugo

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for family background when designing optimal income taxes: A microeconometric simulation analysis

Colombino, Ugo

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for Family Background when Designing Optimal Income Taxes: A Microeconometric Simulation Analysis

Colombino, Ugo

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for family background when designing optimal income taxes : a microeconometric simulation analysis

Aaberge, Rolf ; Colombino, Ugo

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Colombino, Ugo
  2. Aaberge, Rolf
  3. Rolf Aaberge
  4. Ugo Colombino

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...