skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1972đến1986 xóa Tất cả các phiên bản Cohen, Yinon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational hiring standards

Cohen, Yinon; Pfeffer, Jeffrey

Administrative science quarterly : ASQ : dedicated to advancing the understanding of administration through empirical investigation and theoretical analysis, 1986, Vol.31(1), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escape from poverty determinants of intergenerational mobility of sons and daughters of the poor

Cohen, Yinon; Tyree, Andrea

Social science quarterly, 1986, Vol.67(4), pp.803-813 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family background and economic success through work and marriage

Cohen, Yinon

Research in social stratification and mobility : the official journal of the ISA RC28 on Social Stratification and Mobility, 1986, pp.173-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-5624

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...