skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Psychology xóa Tác giả/ người sáng tác: Cochet, Hélène xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand preferences in human adults: Non-communicative actions versus communicative gestures

Cochet, Hélène ; Vauclair, Jacques

Cortex, September 2012, Vol.48(8), pp.1017-1026 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-9452 ; E-ISSN: 1973-8102 ; DOI: 10.1016/j.cortex.2011.03.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication in the second and third year of life: Relationships between nonverbal social skills and language

Cochet, Hélène ; Byrne, Richard W

Infant Behavior and Development, August 2016, Vol.44, pp.189-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6383 ; E-ISSN: 1879-0453 ; DOI: 10.1016/j.infbeh.2016.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manual asymmetries and hemispheric specialization: Insight from developmental studies

Cochet, Hélène

Neuropsychologia, December 2016, Vol.93, pp.335-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2015.12.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing gestures produced by toddlers from 15 to 30 months: Different functions, hand shapes and laterality patterns

Cochet, Hélène ; Vauclair, Jacques

Infant Behavior and Development, 2010, Vol.33(4), pp.431-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-6383 ; E-ISSN: 1879-0453 ; DOI: 10.1016/j.infbeh.2010.04.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contribution of Developmental Psychology to the Study of Social Interactions: Some Factors in Play, Joint Attention and Joint Action and Implications for Robotics

Cochet, Hélène ; Guidetti, Michèle

Frontiers in Psychology, 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-1078 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01992 ; PMCID: 6202940 ; PMID: 30405484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where have all the (ape) gestures gone?

Byrne, Richard W ; Cochet, Hélène

Psychonomic bulletin & review, February 2017, Vol.24(1), pp.68-71 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1531-5320 ; PMID: 27368621 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13423-016-1071-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hand preference for pointing gestures and bimanual manipulation around the vocabulary spurt period

Cochet, Hélène ; Jover, Marianne ; Vauclair, Jacques

Journal of experimental child psychology, November 2011, Vol.110(3), pp.393-407 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-0457 ; PMID: 21605871 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jecp.2011.04.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary origins of human handedness: evaluating contrasting hypotheses

Cochet, Hélène ; Byrne, Richard

Animal Cognition, 2013, Vol.16(4), pp.531-542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-9448 ; E-ISSN: 1435-9456 ; DOI: 10.1007/s10071-013-0626-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquisition of joint attention by olive baboons gesturing toward humans

Lamaury, Augustine ; Cochet, Hélène ; Bourjade, Marie

Animal cognition, July 2019, Vol.22(4), pp.567-575 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1435-9456 ; PMID: 28695348 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10071-017-1111-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2011  (1)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cochet, Hélène
 2. Cochet, H
 3. Cochet, Helene
 4. Byrne, Richard W.
 5. Vauclair, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...