skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ciardelli, Ivano xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the semantics and logic of declaratives and interrogatives

Ciardelli, Ivano ; Groenendijk, Jeroen ; Roelofsen, Floris

Synthese, 2015, Vol.192(6), pp.1689-1728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-7857 ; E-ISSN: 1573-0964 ; DOI: 10.1007/s11229-013-0352-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hurford’s constraint, the semantics of disjunction, and the nature of alternatives

Ciardelli, Ivano ; Roelofsen, Floris

Natural Language Semantics, 2017, Vol.25(3), pp.199-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-854X ; E-ISSN: 1572-865X ; DOI: 10.1007/s11050-017-9134-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composing alternatives

Ciardelli, Ivano ; Roelofsen, Floris ; Theiler, Nadine

Linguistics and Philosophy, 2017, Vol.40(1), pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0157 ; E-ISSN: 1573-0549 ; DOI: 10.1007/s10988-016-9195-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisimulation in Inquisitive Modal Logic

Ciardelli, Ivano ; Otto, Martin; Otto, Martin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 27, 2017

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.4204/EPTCS.251.11

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two switches in the theory of counterfactuals

Ciardelli, Ivano ; Zhang, Linmin ; Champollion, Lucas

Linguistics and Philosophy, 2018, Vol.41(6), pp.577-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0157 ; E-ISSN: 1573-0549 ; DOI: 10.1007/s10988-018-9232-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two switches in the theory of counterfactuals: A study of truth conditionality and minimal change

Ciardelli, Ivano ; Zhang, Linmin

LingBuzz, Jan 2018

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaking de Morgan’s law in counterfactual antecedents

Ciardelli, Ivano ; Zhang, Linmin

LingBuzz, Jan 2016

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inquisitive dynamic epistemic logic

Ciardelli, Ivano ; Roelofsen, Floris

Synthese, 2015, Vol.192(6), pp.1643-1687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-7857 ; E-ISSN: 1573-0964 ; DOI: 10.1007/s11229-014-0404-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inquisitive Logic

Ciardelli, Ivano ; Roelofsen, Floris

Journal of Philosophical Logic, 2011, Vol.40(1), pp.55-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3611 ; E-ISSN: 1573-0433 ; DOI: 10.1007/s10992-010-9142-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inquisitive bisimulation

Ciardelli, Ivano ; Otto, Martin; Otto, Martin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 9, 2018

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questions and dependency in intuitionistic logic

Ciardelli, Ivano ; Iemhoff, Rosalie ; Yang, Fan; Yang, Fan (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 6, 2017

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questions as information types

Ciardelli, Ivano

Synthese, Jan 2018, Vol.195(1), pp.321-365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00397857 ; E-ISSN: 15730964 ; DOI: 10.1007/s11229-016-1221-y

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Inquisitive Semantics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inquisitive Semantics

Roelofsen, Floris ; Groenendijk, Jeroen ; Ciardelli, Ivano

ISBN: 9780198814788

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questions and dependency in intuitionistic logic

Ciardelli, Ivano ; Iemhoff, Rosalie ; Yang, F.

Notre Dame Journal of Formal Logic, 2020, Vol.61(1), pp.urn:issn:0029-4527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0029-4527

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indicative Conditionals and Graded Information

Ciardelli Ivano

Journal of Philosophical Logic, Jun 2020, Vol.49(3), pp.509-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223611 ; E-ISSN: 15730433 ; DOI: 10.1007/s10992-019-09528-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questions and dependency in intuitionistic logic

Ciardelli, Ivano ; Iemhoff, Rosalie ; Yang, Fan

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questions and dependency in intuitionistic logic

Ciardelli, Ivano ; Yang, Fan

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2015  (1)
 2. 2015đến2015  (2)
 3. 2016đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (11)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Tài nguyên văn bản  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ciardelli, Ivano
 2. Ciardelli, I.
 3. Roelofsen, Floris
 4. Roelofsen, F
 5. Yang, Fan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...