skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chowell, Gerardo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Death patterns during the 1918 influenza pandemic in Chile.(RESEARCH)

Chowell, Gerardo ; Simonsen, Lone ; Flores, Jose ; Miller, Mark A. ; Viboud, Cecile

Emerging Infectious Diseases, 2014, Vol.20(11), p.1803(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040 ; DOI: 10.3201/eid2011.130632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1918-19 influenza pandemic in Boyaca, Colombia.(RESEARCH)

Chowell, Gerardo ; Viboud, Cecile ; Simonsen, Lone ; Miller, Mark A. ; Acuna-Soto, Rodolfo ; Diaz, Juan M. Ospina ; Martinez-Martin, Abel Fernando

Emerging Infectious Diseases, 2012, Vol.18(1), p.48(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040 ; DOI: 10.3201/eid1801.101969

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of spatial mobility in subjects from a Dengue endemic urban locality in Morelos State, Mexico

Santos-Luna, René ; Román-Pérez, Susana ; Martínez-Vega, Ruth ; Kuri-Morales, Ángel ; Adams, Ben ; Kuri-Morales, Pablo ; López-Cervantes, Malaquías ; Ramos-Castañeda, José

PLoS One, Feb 2017, Vol.12(2), p.e0172313 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0172313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chowell, Gerardo
  2. Simonsen, Lone
  3. Gerardo Chowell
  4. Viboud, Cecile
  5. Miller, Mark A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...