skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chatterjee, Partha xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music for Inner Domains: Sinhala Song and the Arya and Hela Schools of Cultural Nationalism in Colonial Sri Lanka

Field, Garrett M

The Journal of Asian Studies, 2014, Vol.73(4), pp.1043-1058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911814001028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Today

Chatterjee, Partha

Rethinking Marxism, 01 January 2012, Vol.24(1), p.9-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-5696 ; E-ISSN: 1475-8059 ; DOI: 10.1080/08935696.2012.635023

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More on Nationalism, Internationalism, and Cosmopolitanism

Chatterjee, Partha

Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 2017, Vol.37(2), pp.235-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-201X ; E-ISSN: 1548-226X

Toàn văn không sẵn có

4
Nationalism Today
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism Today

Chatterjee, Partha

Rethinking Marxism, 01/2012, Vol.24(1), pp.9-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0893-5696 ; E-ISSN: 1475-8059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/08935696.2012.635023

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tagore, China and the critique of nationalism

Chatterjee, Partha

Inter-Asia Cultural Studies, 01 June 2011, Vol.12(2), p.271-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-9373 ; E-ISSN: 1469-8447 ; DOI: 10.1080/14649373.2011.554654

Toàn văn không sẵn có

6
Nationalism: General
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: General

Chatterjee, Partha

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.262-265

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.12116-6

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: General

Chatterjee, Partha

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

ISBN: 978-0-08-097087-5

Toàn văn không sẵn có

8
Tagore, China and the critique of nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tagore, China and the critique of nationalism

Chatterjee, Partha

Inter-Asia Cultural Studies, 06/2011, Vol.12(2), pp.271-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-9373 ; E-ISSN: 1469-8447 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14649373.2011.554654

Toàn văn không sẵn có

9
Nationalism, Internationalism, and Cosmopolitanism: Some Observations from Modern Indian History
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Internationalism, and Cosmopolitanism: Some Observations from Modern Indian History

Chatterjee, Partha

Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 2016, Vol.36(2), pp.320-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-201X ; E-ISSN: 1548-226X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1215/1089201X-3603392

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

colonialism, nationalism, and colonialized women: the contest in India

Chatterjee, Partha

American Ethnologist, November 1989, Vol.16(4), pp.622-633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1525/ae.1989.16.4.02a00020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
colonialism, nationalism, and colonialized women: the contest in India
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

colonialism, nationalism, and colonialized women: the contest in India

Chatterjee, Partha

American Ethnologist, 11/1989, Vol.16(4), pp.622-633 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1525/ae.1989.16.4.02a00020

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The colonial city in the postcolonial era

Chatterjee, Partha

Inter-Asia Cultural Studies, 02 January 2014, Vol.15(1), p.25-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-9373 ; E-ISSN: 1469-8447 ; DOI: 10.1080/14649373.2014.871775

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women and nation revisited

Chatterjee, Partha

South Asian History and Culture, 02 October 2018, Vol.9(4), p.380-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-2498 ; E-ISSN: 1947-2501 ; DOI: 10.1080/19472498.2018.1535548

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empires, nations, peoples: The imperial prerogative and colonial exceptions

Chatterjee, Partha

Thesis Eleven, April 2017, Vol.139(1), pp.84-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0725-5136 ; E-ISSN: 1461-7455 ; DOI: 10.1177/0725513617700040

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANDERSON'S UTOPIA

Chatterjee, Partha

Diacritics, Winter 1999, Vol.29(4), pp.128-I [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03007162 ; E-ISSN: 10806539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anderson's Utopia.(Grounds of Comparison: Around the Works of Benedict Anderson)(Critical Essay)

Chatterjee, Partha

Diacritics, Winter, 1999, Vol.29(4), p.128(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-7162

Toàn văn sẵn có

17
Empire and Nation - Selected Essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire and Nation - Selected Essays

Chatterjee, Partha

E-ISBN: 9780231526500 ; E-ISBN: 0231526504

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Subaltern History
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subaltern History

Chatterjee, Partha

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.632-636

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.62129-3

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and the nationalization of Hinduism. (Religion and Politics)

Chatterjee, Partha

Social Research, Spring, 1992, Vol.59(1), p.111(39) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nation in heterogeneous time

Chatterjee, Partha

Futures, 2005, Vol.37(9), pp.925-942 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; DOI: 10.1016/j.futures.2005.01.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (8)
 2. 1990đến1995  (6)
 3. 1996đến2003  (9)
 4. 2004đến2010  (11)
 5. Sau 2010  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (51)
 2. Italian  (1)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chatterjee, Partha
 2. Chatterjee, P
 3. Partha Chatterjee
 4. Tolen, Rachel
 5. Guyer, Jane I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...