skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chang Raymond xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry : Lecture ART Notebook to Accompany

Chang Raymond; College Williams

Boston : McGraw-Hill, 1998 - (540 CHA 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Understanding chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding chemistry

Lovett Chip.; Chang Raymond

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2005. - (540 LOV 2005) - ISBN007255553X (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
General chemistry : the essential concepts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General chemistry : the essential concepts

Chang Raymond.; Chang Raymond

Dubuque, Iowa : McGraw-Hill, 2003. - (540 CHA 2003) - ISBN0072410671 (acid-free paper);ISBN007115115X (ISE : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

General Chemistry 101/102/103 Redi-Notes : Michigan Technological University Department of Chemistry

Chang Raymond; College Williams

N.Y. : McGraw-Hill , 1999 - (540 CHA 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Student study guide chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student study guide chemistry

Chang Raymond

Boston : Mc-Graw Hill, 2002 - (540 CHA 2002) - ISBN0072318015

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Chang Raymond.; Cruickshank Brandon

Boston : McGraw-Hill, c2005. - (540 CHA 2005) - ISBN0072512644 (hc : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (1)
 2. 1999đến2001  (1)
 3. 2002đến2002  (2)
 4. 2003đến2005  (3)
 5. Sau 2005  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chang Raymond
 2. College Williams
 3. Lovett Chip
 4. Cruickshank Brandon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...