skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chaker Victor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of soil characteristics on corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of soil characteristics on corrosion

Chaker Victor Editor; Palmer J. David Editor; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.

Philadelphia, PA : ASTM, c1989 - (620.1 EFF 1989) - ISBN0803111894

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Corrosion rates of steel in concrete
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion rates of steel in concrete

Berke Neal Steven; Chaker Victor; Whiting D; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.

Philadelphia, PA : ASTM, c1990. - (620.1 COR 1990) - ISBN0803114583

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...