skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Castignani, German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban 802.11 Community Networks for Mobile Users: Current Deployments and Prospectives

Castignani, German ; Blanc, Alberto ; Lampropulos, Alejandro ; Montavont, Nicolas

Mobile Networks and Applications, 2012, Vol.17(6), pp.796-807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-469X ; E-ISSN: 1572-8153 ; DOI: 10.1007/s11036-012-0402-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of the discovery process in 802.11 networks

Castignani, German ; Arcia Moret, Andres Emilio ; Montavont, Nicolas; Télécom Bretagne, Bibliothèque (Editor)

ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review, January 2011, Vol.15(1), pp.25-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559-1662 ; E-ISSN: 1931-1222 ; DOI: 10.1145/1978622.1978626

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bluetooth Low Energy performance and robustness analysis for Inter-Vehicular Communications

Bronzi, Walter ; Frank, Raphael ; Castignani, German ; Engel, Thomas

Ad Hoc Networks, February 2016, Vol.37, pp.76-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-8705 ; E-ISSN: 1570-8713 ; DOI: 10.1016/j.adhoc.2015.08.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation of IEEE 802.11 community networks deployments

Castignani, German ; Loiseau, Lucien ; Montavont, Nicolas; Télécom Bretagne, Bibliothèque (Editor)

ICOIN 2011: International Conference on Information Networking, 2011, pp.498-503

DOI: 10.1109/ICOIN.2011.5723148

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relevamiento de Redes IEEE 802.11 en Buenos Aires: Hacia la implementación de Redes Comunitarias

Castignani, German ; Negri, Pablo ; Montavont, Nicolas; Télécom Bretagne, Bibliothèque (Editor)

Proceedings AST 2012 – Simposio Argentino de Tecnología - 41 Jornadas Argentinas de Informática, 2012

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caracterización de Despliegues Espontáneos IEEE 802.11

Molina, Laudin ; Arcia Moret, Andres Emilio ; Castignani, German ; Montavont, Nicolas; Télécom Bretagne, Bibliothèque (Editor)

V Cibelec 2012 : 5to Congreso iberoamericana de estudiantes de ingenieria electrica, 2012

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-Layer Adaptive Scanning Algorithms for IEEE 802.11 Networks

Castignani, German; Télécom Bretagne, Bibliothèque (Editor)

WCNC 2011: IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 2011, pp.327-332

DOI: 10.1109/WCNC.2011.5779152

Toàn văn sẵn có

8
Exploiting Network Diversity
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting Network Diversity

Castignani, German; Télécom Bretagne, Bibliothèque (Editor)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

IEEE 802.11 scanning algorithms: cross-layer experiments

Castignani, German ; Montavont, Nicolas ; Arcia Moret, Andres Emilio ; Oularbi, Mohamed Rabie ; Houcke, Sébastien; Télécom Bretagne, Bibliothèque (Editor)

Collection des rapports de recherche & preprints de TELECOM Bretagne

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (7)
  2. Spanish  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...