skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Case, William xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaysia in 2012: a non-election year

Case, William

Asian Survey, Jan-Feb, 2013, Vol.53(1), p.134(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-4687

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Southeast Asia's hybrid regimes: when do voters change them?

Case, William

Journal of East Asian Studies, May-August, 2005, Vol.5(2), p.215(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-2408

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. William Case
  2. Case, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...