skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Casati Giuseppe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESPOSITORE A COLONNA PER LIBRI, CASSETTE E SIMILI

Casati Giuseppe

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESPOSITORE A COLONNA PER LIBRI, CASSETTE E SIMILI

Casati Giuseppe

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESENTATORE D'IMMAGINI MULTIPLE

Casati Giuseppe

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ESPOSITORE A COLONNA PER LIBRI, CASSETTE E SIMILI

Casati Giuseppe

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESENTATORE D'IMMAGINI MULTIPLE.
Presenter of multiple images

Casati Giuseppe

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESENTATORE DI PRODOTTI PER ESERCIZI COMMERCIALI

Casati Giuseppe

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESENTATORE D'IMMAGINI SU PANNELLI MOBILI

Casati Giuseppe

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESENTATORE DI PRODOTTI PER ESERCIZI COMMERCIALI

Casati Giuseppe

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1996  (3)
  2. 1996đến1996  (2)
  3. 1997đến1999  (1)
  4. 2000đến2002  (2)
  5. Sau 2002  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Casati Giuseppe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...