skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Carey Francis A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Student solutions manual to accompany Organic chemistry, fifth edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student solutions manual to accompany Organic chemistry, fifth edition

Atkins Robert C.; Carey Francis A.

Boston : Mc Graw -Hill, 2003 - (547 ATK 2003) - ISBN0072424605;ISBN9780072424607

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic Chemistry

Carey Francis A.

N.Y.,... : McGraw-Hill, 1992 - (547 CAR 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry

Carey Francis A.

N.Y.,... : McGraw-Hill , 1992 - (547 CAR 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Advanced organic chemistry. Part B: Reactions and synthesis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced organic chemistry. Part B: Reactions and synthesis

Carey Francis A.; Sundberg Richard J.

New York : Springer, c2007. - (547 CAR 2007) - ISBN9780387448978 (pt. A : acid-free paper);ISBN9780387683461 (pt. A : soft cover : acid-free paper);ISBN9780387683508 (pt. B : acid-free paper);ISBN9780387683546 (pt. B : soft cover : acid-free paper);ISBN9780387448992 (pt. B : ebook)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Advanced organic chemistry. Part A, structure and mechanisms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced organic chemistry. Part A, structure and mechanisms

Carey Francis A.; Sundberg Richard J

New York ; London : Kluwer Academic, 2004 - (547 CAR(A) 2004) - ISBN0306462435

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến2002  (1)
 3. 2003đến2003  (1)
 4. 2004đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Carey Francis A.
 2. Sundberg Richard J.
 3. Atkins Robert C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...