skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 826  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Carey Clinton E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUAD-CLUTCH MULTI-SPEED TRANSMISSION

Phillips Andrew W ; Carey Clinton E

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUAD-CLUTCH MULTI-SPEED TRANSMISSION

Phillips Andrew W ; Carey Clinton E

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eight, nine and ten speed automatic transmissions

Phillips Andrew W ; Carey Clinton E

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eight, nine and ten speed automatic transmissions

Phillips Andrew W ; Carey Clinton E

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quad-clutch multi-speed transmission

Phillips Andrew W ; Carey Clinton E

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eight, nine and ten speed automatic transmissions

Phillips Andrew W ; Carey Clinton E

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTI-SPEED TRANSMISSION HAVING THREE PLANETARY GEAR SETS

Wittkopp Scott H ; Phillips Andrew W ; Carey Clinton E ; Hart James M

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-speed transmission

Phillips Andrew W ; Hart James M ; Carey Clinton E ; Wittkopp Scott H

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTI-SPEED TRANSMISSION

Hart James M ; Phillips Andrew W ; Wittkopp Scott H ; Carey Clinton E

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-speed transmission having at least ten speed ratios

Phillips Andrew W ; Wittkopp Scott H ; Hart James M ; Carey Clinton E

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-speed transmission with external drive gearsets

Phillips Andrew W ; Wittkopp Scott H ; Hart James M ; Carey Clinton E

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-speed transmission

Phillips Andrew W ; Wittkopp Scott H ; Carey Clinton E ; Hart James M

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gear and clutch arrangement for multi-speed transmission

Carey Clinton E ; Wittkopp Scott H ; Hart James M ; Phillips Andrew W

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gear and clutch arrangement for multi-speed transmission

Carey Clinton E ; Hart James M ; Phillips Andrew W ; Wittkopp Scott H

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-speed transmission

Wittkopp Scott H ; Phillips Andrew W ; Carey Clinton E ; Hart James M

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

8-speed transmission

Carey Clinton E ; Hart James M ; Wittkopp Scott H ; Phillips Andrew W

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

8-speed transmission

Phillips Andrew W ; Carey Clinton E ; Hart James M ; Wittkopp Scott H

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EIGHT SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

Carey Clinton E ; Hart James M ; Phillips Andrew W ; Wittkopp Scott H

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-speed transmission

Phillips Andrew W ; Hart James M ; Wittkopp Scott H ; Carey Clinton E

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clutch and gear arrangement for a front wheel drive vehicle

Carey Clinton E ; Wittkopp Scott H ; Hart James M ; Phillips Andrew W

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 826  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (82)
 2. 2009đến2009  (107)
 3. 2010đến2010  (164)
 4. 2011đến2012  (398)
 5. Sau 2012  (75)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (808)
 2. Chinese  (225)
 3. German  (18)
 4. Korean  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Carey Clinton E
 2. Phillips Andrew W
 3. Wittkopp Scott H
 4. Hart James M
 5. Raghavan Madhusudan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...