skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Camurri, Antonio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-disciplinary approaches to multimodal user interfaces

Volpe, Gualtiero ; Camurri, Antonio ; Dutoit, Thierry ; Mancini, Maurizio

Journal on Multimodal User Interfaces, 2010, Vol.4(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-010-0055-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive sonification of synchronisation of motoric behaviour in social active listening to music with mobile devices

Varni, Giovanna ; Dubus, Gaël ; Oksanen, Sami ; Volpe, Gualtiero ; Fabiani, Marco ; Bresin, Roberto ; Kleimola, Jari ; Välimäki, Vesa ; Camurri, Antonio

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol.5(3), pp.157-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0079-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human movement expressivity for mobile active music listening

Mancini, Maurizio ; Varni, Giovanna ; Kleimola, Jari ; Volpe, Gualtiero ; Camurri, Antonio

Journal on Multimodal User Interfaces, 2010, Vol.4(1), pp.27-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-010-0047-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expressive non-verbal interaction in a string quartet: an analysis through head movements

Glowinski, Donald ; Dardard, Floriane ; Gnecco, Giorgio ; Piana, Stefano ; Camurri, Antonio

Journal on Multimodal User Interfaces, 2015, Vol.9(1), pp.55-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-014-0154-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time motion attention and expressive gesture interfaces

Mancas, Matei ; Glowinski, Donald ; Volpe, Gualtiero ; Camurri, Antonio ; Bretéché, Pierre ; Demeyer, Jonathan ; Ravet, Thierry ; Coletta, Paolo

Journal on Multimodal User Interfaces, 2008, Vol.2(3), pp.187-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-009-0017-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A System for Mobile Active Music Listening Based on Social Interaction and Embodiment

Varni, Giovanna ; Mancini, Maurizio ; Volpe, Gualtiero ; Camurri, Antonio

Mobile Networks and Applications, Jun 2011, Vol.16(3), pp.375-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383469X ; DOI: 10.1007/s11036-010-0256-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expressive interfaces

Camurri, Antonio ; Mazzarino, Barbara ; Volpe, Gualtiero

Cognition, Technology & Work, 2004, Vol.6(1), pp.15-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-5558 ; E-ISSN: 1435-5566 ; DOI: 10.1007/s10111-003-0138-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive environments for music and multimedia

Camurri, Antonio ; Ferrentino, Pasqualino

Multimedia Systems, 1999, Vol.7(1), pp.32-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0942-4962 ; E-ISSN: 1432-1882 ; DOI: 10.1007/s005300050109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (1)
  2. 2004đến2007  (1)
  3. 2008đến2009  (1)
  4. 2010đến2011  (3)
  5. Sau 2011  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...